Varixy
Za příčinu vzniku křečových žil - varixů se nejčastěji považuje vrozená vloha nekvalitní žilní stěny s progradujícím postižením chlopenního aparátu žil, převážně na přechodu povrchního a hlubokého žilního systému v oblasti třísla – safenofemorální junkce.
Životní styl, nadváha, práce ve stoje nebo sedavé zaměstnání zhoršování křečových žil jen podporují.
Vyšetření a léčba: důkladné klinické vyšetření, v případě nutnosti např. i duplexní ultrasonografie a další pomocné zobrazovací metody určí následný způsob léčby ať již zpočátku farmakologické a režimové, následně  užití různých zákroků.

 

Laserové operace EVLT
(ENDO VENOUS LASER TREATMENT)
V současné době dle zkušeností metoda  léčebné volby pro jakýkoliv typ varixů.
Jedná se o operační metodu určenou pro odstranění kmenových varixů i v pokročilém stádiu, při opakovaných zánětech žil a bércových vředech.
Stavy křečových žil, které jsou určeny ke klasické operaci v celkové anestezii, je možné touto metodou plně nahradit. Lokální anestezie je vždy pro organismus méně zatěžující.

Princip metody
Optické vlákno je zavedeno do poškozené žíly a při jeho vytahování je žíla teplem z laseru uzavřena. Zároveň je řešena příčina křečových žil operací v třísle tzv. crossektomií.
Odtud název EVLT – Endo Venous Laser Treatment.

Průběh zákroku
Výkon se provádí pouze v místním znecitlivění a pacient odchází domů.
Většinou zákrok nevyžaduje ani pracovní neschopnost. Délka nošení kompresivních elastických punčoch je tři týdny.

 

ClariVein ® - patentované netepelné řešení pro křečové žíly
ClariVein ® kombinuje dvě metody působení: mechanické narušení žilního endotelu řízeným distálním hrotem rotujícího katetru a současné rozprášení sklerosantu z distálního hrotu katetru během jeho pohybu v žíle.
Výsledkem je bezpečná technika bez bolestivosti a možného poškození vyvolaného tepelnými ablacemi.

Výhody technologie ClariVein
•bezpečná technika bez potřeby tumescenní anestezie
•eliminace rizika poškození nervů nebo kůže tepelnou energií
•vynikající klinické výsledky srovnatelné s laserem nebo radiofrekvencí
•vysoký komfort a přijatelnost metody pro pacienta

Provedení zákroku
Endovaskulární katetr ClariVein ® se zavede z vpichu nebo mikro-řezu v místním znecitlivění do žíly pod ultrazvukovou vizualizací bez nutnosti tumescentní anestezie.
Špička katetru je umístěna do blízkosti safenofemorální junkce.
Aktivací poháněcí jednotky katetru dojde k rotaci jejího hrotu. Při postupném vytahování katetru za současného dávkování sklerosantu se tak vytváří spasma žíly blokující přímé proudění a koncentrující cílenou infuzi sklerosantu.

 

Sklerotizace křečových žil včetně kosmetických metličkových varixů
Další miniinvazívní přístup k léčení všech stadií křečových žil dolních končetin.
Vyšetřující lékař stanoví vhodnost tohoto postupu zejména u velkých, většinou nekmenových křečových žil.
U kmenových varixů je vhodnější postup operace laserem EVLT nebo CHIVA metoda.
U drobnějších projevů křečových žil, metličkových a síťových varixů je jednoznačná preference tohoto ošetření.

Průběh zákroku
Do žilek je injikována pomocí nejjemnějších jehliček sklerotizační látka, tato podráždí výstelku cévy a po přiložení elastické punčochy se stěny cév slepí a srostou.
Tím jsou vyřazeny, přestanou být kosmeticky nápadné.

 

Skleroterapie laserem
Vaskulární laser V940 - odstraňování metličkových žilek
Diodový laser (GaAlAs) V940 na vaskulární léze je nejnovější inovací a nedávným průlomem pro odstranění metličkových žilek dolních končetin.
Precizní koagulace žilek s průměrem až 2 mm se provádí pomocí malé a lehké aplikační koncovky na dlouhém optickém kabelu, velikost stopy v ohnisku jsou 1, 2 a 3mm. Po zákroku doporučujeme nošení 1-2 dny kompresních punčoch.

 

Operace metodou CHIVA
Jedná se o chirurgický miniinvazívní zákrok na křečových žilách dolních končetin.

Průběh zákroku
Po důkladném vyšetření žilního systému jsou operovány jen postižené úseky křečových žil.
Z několikamilimetrových nářezů jsou žíly přerušeny a  odstraněny.
Zákrok je doprovázen nošením elastických punčoch do jednoho týdne.
Tato metoda je velmi často doprovázena sklerotizací.